Všetky príspevky s tagmi Vladimír Godár

1 Príspevok

Príhovor Vladimíra Godára – 2012

Podľa amerického psychiatra kanadského pôvodu Erica Berna predstavuje spoločenská štrukturácia času jeden z mála prostriedkov, ktorý môže človeku uchrániť jeho vlastné duševné zdravie. Len málokto sa vyhne duševným problémom, ak je výlučným pánom vlastného času a len on rozhoduje o tom, ako ho strávi. Človek žije podľa času prírody, ktorý ho spája s vesmírom. Žije tiež podľa času spoločnosti, ktorý ho spája s ostatnými ľuďmi. Najstaršie relígie nerozlišovali len čas kalendára, ale aj čas naplnený významom. Rozdelili rok na dni práce a sémantizované dni, venované spoločným aktivitám. V živote človeka sa strieda čas práce a čas sviatku. Bez tohto rytmu by bol život človeka neznesiteľný. Kedysi veľmi dávno niekto múdry spojil čas sviatku s hudbou. Nestalo sa to len v Európe, ale vo všetkých ľudských kultúrach. Čas sviatku je výnimočným integrátorom spoločnosti a hudba patrí k jeho najvýznamnejším pomocníkom. Naše Bratislavské hudobné slávnosti napĺňajú náš život sviatočným časom hudby už po piatu dekádu. Vnášajú do nášho života nevyhnutné pozastavenie, kontrast časovej kvality, a umožňujú nám prijať hudobné diela, ktoré priťahujú a riadia našu pozornosť. Diela skladateľov hrané interpretmi vedú naše vedomie do známych i menej známych svetov. Mágia hudobného času je sviatočným časom a hudobníci nám umožňujú stať sa aspoň na chvíľu jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Vladimír Godár

otvoriť