Všetky príspevky s tagmi príhovor

2 Príspevky

Príhovor prezidenta SR – 2012

Vážení účastníci Bratislavských hudobných slávností, vážení milovníci dobrej hudby,

už sme si zvykli, že jeseň v našom hlavnom meste sa nesie aj v znamení tónov vážnej hudby. Každý ročník Bratislavských hudobných slávností je niečím výnimočný a prináša nezabudnuteľné zážitky pre všetkých, ktorí navštívia niektorý z mnohých koncertov. Tohto roku to však nebudú len skladatelia, dirigenti či interpreti, na ktorých bude hudobné publikum zvedavé, ale mimoriadnu atmosféru podčiarkne aj vynovená Reduta, dá sa povedať, že priam bude v hlavnej úlohe a vytvorí dôstojný rámec mnohým koncertom, ktoré na 48. ročníku BHS odznejú. Bude ich dvadsaťsedem a umelci pochádzajú z vyše dvadsiatich krajín Európy, severnej a južnej Ameriky, Ázie i ďalekej Austrálie. Teda opäť mimoriadne bohatá ponuka plná zvučných mien a kvalitných hudobných telies, napríklad Viedenskí filharmonici s vynikajúcim talianskym dirigentom Daniele Gattim, Česká filharmónia s novým šéfdirigentom Jiřím Bělohlávkom, Budapeštiansky festivalový orchester s Istvánom Fischerom, dva vynikajúce orchestre z Anglicka, Hamburskí filharmonici či Španielsky národný orchester. A tiež Symfonický orchester Českého rozhlasu pod taktovkou jeho súčasného šéfdirigenta Ondreja Lenárda – medzinárodne uznávaného Slováka a tohtoročného jubilanta. Bratislavské hudobné slávnosti okrem toho, že sú ozajstným sviatkom hudby, sú i možnosťou na pozitívnu konfrontáciu a spoluprácu umelcov z rozličných krajín. A tak napríklad Slovenská filharmónia na otváracom koncerte vystúpi so svojím šéfdirigentom – Francúzom Emmanuelom Villaumom a americkou huslistkou Sarah Chang. Záver zasa bude patriť libanonskému dirigentovi žijúcemu v Paríži Georgeovi Pehlivanianovi a vynikajúcemu juhokórejskému klaviristovi Kun-Woo Paikovi a takýchto príkladov a verím, že i výnimočných zážitkov bude viac. Odznejú i premiéry, sólové recitály, dielo na objednávku Festivalového výboru, tentoraz od mladého slovenského skladateľa Petra Grolla, predstavia sa hudobníci z Košíc a Banskej Bystrice a už uznávanou tradíciou sa stala tribúna mladých interpretov New Talent. Verím, že každý milovník dobrej hudby si z bohatého programu vyberie jeden či viac koncertov a domov bude odchádzať plný dojmov z úžasnej hudby. A súčasne dúfam, že všetci účinkujúci i návštevníci z domova i zahraničia precítia tú vynikajúcu atmosféru, ktorú festival prináša, a ako som už spomínal, tohto roku obohatenú o priestory precízne zrekonštruovanej a zaujímavo dotvorenej Reduty.

Želám Vám všetkým mnoho krásnych zážitkov

Ivan Gašparovič,
prezident Slovenskej republiky

Príhovor Vladimíra Godára – 2012

Podľa amerického psychiatra kanadského pôvodu Erica Berna predstavuje spoločenská štrukturácia času jeden z mála prostriedkov, ktorý môže človeku uchrániť jeho vlastné duševné zdravie. Len málokto sa vyhne duševným problémom, ak je výlučným pánom vlastného času a len on rozhoduje o tom, ako ho strávi. Človek žije podľa času prírody, ktorý ho spája s vesmírom. Žije tiež podľa času spoločnosti, ktorý ho spája s ostatnými ľuďmi. Najstaršie relígie nerozlišovali len čas kalendára, ale aj čas naplnený významom. Rozdelili rok na dni práce a sémantizované dni, venované spoločným aktivitám. V živote človeka sa strieda čas práce a čas sviatku. Bez tohto rytmu by bol život človeka neznesiteľný. Kedysi veľmi dávno niekto múdry spojil čas sviatku s hudbou. Nestalo sa to len v Európe, ale vo všetkých ľudských kultúrach. Čas sviatku je výnimočným integrátorom spoločnosti a hudba patrí k jeho najvýznamnejším pomocníkom. Naše Bratislavské hudobné slávnosti napĺňajú náš život sviatočným časom hudby už po piatu dekádu. Vnášajú do nášho života nevyhnutné pozastavenie, kontrast časovej kvality, a umožňujú nám prijať hudobné diela, ktoré priťahujú a riadia našu pozornosť. Diela skladateľov hrané interpretmi vedú naše vedomie do známych i menej známych svetov. Mágia hudobného času je sviatočným časom a hudobníci nám umožňujú stať sa aspoň na chvíľu jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Vladimír Godár

otvoriť