Všetky príspevky s tagmi 59. Bratislavské hudobné slávnosti 2024

1 Príspevok
59 BHS 2024 informácie

59. Bratislavské hudobné slávnosti, 20. 9. – 6. 10. 2024

Predaj vstupeniek v Pokladnici Slovenskej filharmónie a online.

59. ročník Bratislavských hudobných slávností sa uskutoční tradične na prelome septembra a októbra od 20.9. do 6. 10. 2024. Tento rok predchádza slávnostiam mimoriadny festivalový koncert BHS: 5. septembra bude hosťom na pôde Slovenskej filharmónie v Redute jeden z najprestížnejších orchestrov Cleveland Orchestra so špičkovým dirigentom Franzom Welserom-Möstom, hudobným riaditeľom orchestra od roku 2002. V The New York Times označili Cleveland Orchestra za najlepší v Amerike, ak nie vo svete, pre jeho virtuozitu, eleganciu zvuku, pestrosť farieb a komornú hudobnú súzvučnosť „prakticky bezchybnú“. Clevelandský orchester, ktorý píše svoju históriu od decembra 1918, je tento rok na svojom 80. medzinárodnom turné, v rámci ktorého vystúpi v šiestich mestách: Berlin, Helsinki, Lucerne, Ansfelden, Bratislava a Viedeň. Účinkovanie v Ansfeldene, rodnom meste Antona Brucknera, je pri príležitosti 200. výročia narodenia skladateľa a viaže sa na otvorenie Bruckner Festivalu v Linzi. Sólistom koncertu je skvelý islandský klavirista Víkingur Ólafsson.Výnimoční hostia festivalu sa predstavia Schumannovým klavírnym koncertom a mol, op. 54  a Čajkovského Symfóniou č. 5 e mol, op. 64.

Slovenskej filharmónii, ako rezidenčnému orchestru, patria na BHS tri koncerty – otvárací, záverečný, a pokračujúc v obnovenej tradícii z minulého roka, aj koncertné uvedenie opery v termíne uprostred festivalu.

Otvárací koncert BHS 2024 bude dirigovať šéfdirigent SF Daniel Raiskin. Sólistom bude excelentný hráč na kontrabas Roman Patkoló, v ktorého podaní zaznie Divertimento concertante talianskeho skladateľa Nina Rotu. Koncert otvorí symfonická suita Dolu Váhom Alexandra Moyzesa (pri príležitosti 40. výročiu úmrtia autora) a vyvrcholí Šostakovičovou Symfóniou č. 9 Es dur, op. 70.

Na záverečnom  koncerte pod taktovkou francúzskeho dirigenta Sylvaina Cambrelinga je na programe monumentálne dielo Hectora Berlioza, dramatická symfónia Romeo a Júlia. Týmto opusom sa Slovenský filharmonický zbor (Jan Rozehnal, zbormajster) predstaví krátko po BHS na koncerte v Hamburgu.

Program BHS 2024 reflektuje Rok českej hudby a 200. výročie narodenia Bedřicha Smetanu:
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor s českými a slovenskými sólistami v hlavnej úlohe s Máriou Porubčinovou pod vedením Jaroslava Kyzlinka koncertne uvedú slávnostnú českú operu Libuše (26.9.).
Po dvoch rokoch opäť privítame Českú filharmóniu (27. 9.) s výnimočným dirigentom Semyonom Bychkovom a klavírnym virtuózom Daniilom Trifonovom, v roku 2011 víťazom Čajkovského súťaže v Moskve, trvalo sídliaceho v New Yorku. V jeho podaní si vypočujú návštevníci koncertu Dvořákov Koncert pre klavír a orchester g mol, op. 33 a v druhej časti Berliozovu Fantastickú symfóniu.

K očakávaným patria na BHS, popri našich významných interpretoch, koncerty zahraničných orchestrov a hostí. Okrem už vyššie spomenutých – Clevelandského a Českej filharmónie, to budú tieto zaujímavé telesá:

Wiener Symphoniker (21.9.) s dirigentom Petrom Popelkom a sólistkou, „levicou za klavírom“, ako označujú Annu Vinnitskuyu, víťazku prestížnej súťaže kráľovnej Elisabethy v Bruseli. Viedenskí symfonici boli naposledy na BHS v roku 2007, tentoraz prichádzajú vzápätí po inauguračnom koncerte Petra Popelku za svojho šéfdirigenta, s rovnakým programom Čajkovského Koncert pre klavír a orchester b mol a Bartókov Koncert pre orchester.
Arménsky štátny symfonický orchester s dirigentom Eduardom Topchjanom (22.9.) sa na BHS vracia po štrnástich rokoch, teraz s našim sólistom, vynikajúcim trubkárom Stanislavom Masarykom. Na programe je Alexander Arutunian a Sergej Rachmaninov Symfónia č. 2 e mol, op. 27.
English Chamber Orchestra zavíta so švajčiarskym dirigentom Kasparom Zehnderom a s mnohými cenami ovenčeným sólistom, škótskym virtuóznym perkusionistom Colinom Curriem (24.9.): zaznejú diela Petra Maxwella, Jamesa MacMillana, Igora Stravinského.
Kórejský národný symfonický orchester s dirigentom Davidom Reilandom (3.10.) predstaví vynikajúcu svetovú sopranistku Sumi Jo s áriami z opier Donizettiho Dcéra pluku, Belliniho Norma a Puritani; v druhej časti programu je zaradená Schumannova Symfónia č. 4 d mol, op. 120. Účinkovanie orchestra je výmenou za prezentáciu SF na záver uplynulého roka v Kórey.

Po mimoriadne priaznivom ohlase mladých z orchestra Kráľovnej Sophie z Madridu pred dvoma rokmi, sa členovia Festivalového výboru BHS rozhodli prijať ponuku Symfonického orchestra mladých z Barcelony (4.10.) s dirigentom Carlosom Checom a sólistom Ilyom Maximovom, víťazom Medzinárodnej klavírnej súťaže Viotti vo Vercelli, Taliansko a laureátom mnohých ďalších; s programom prevažne z diel španielskej proveniencie Eduard Toldrà, Ruperto Chapí, Manuel de Falla.

Určite zaujímavé miesto na BHS 2024 bude mať hosťovanie svetovej mezzosopranistky Magdalény Koženej so švajčiarskym barokovým orchestrom La Cetra Basel (2.10.). Pod vedením dirigenta Andreu Marcona uvedie program nazvaný Alcina – Začarovaná láska z diel Georga Friedricha Händla, Arcangela Corelliho, Alessandra Marcella a Francesca Mariu Veraciniho.

Svojím umením nás na organovom recitáli určite zaujme výnimočná lotyšská umelkyňa Iveta Apkalna (29.9.).

Pod vedením Rastislava Štúra uvedie svoj festivalový koncert jubilujúce najstaršie symfonické teleso na Slovensku Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Predstaví sa premiérou diela Jevgenija Iršaia a Symfóniou č. 4 Es dur Antona Brucknera, ktorú mal skladateľ údajne najradšej.

Z komorných orchestrov má stále miesto v programe BHS Štátny komorný orchester Žilina (28.9.), ktorý sa predstaví spolu so speváckym zborom Lúčnica.  Mozartov Husľový koncert  č. 5 A dur bude pod vedením Leoša Svárovského interpretovať Teo Gertler, mladý sólista, ktorý sa už na BHS predstavil a nedávno očaril v Budapešti v televíznej súťaži Virtuózi.
Na BHS 2024 nebude chýbať Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a predstavíme novokonštituovaný komorný súbor Camerata Philharmonica Slovaca zložený z hráčov Slovenskej filharmónie, ktorí budú mať príležitosť koncertovať vo flexibilných zoskupeniach podľa dramaturgie programu. Na BHS sa teleso predstaví po prvý raz 29. 9. s náročným programom: Mozartovou Gran Partitou pre drevené dychové nástroje a kontrabas, Ravelovou Introdukciou a Allegrom pre harfu, klarinet a sláčikové kvarteto a koncertnou suitou z jazzového baletu Bohuslava Martinů Kuchynská revue.

Priestor dostávajú vynikajúci slovenský klavirista Marián Lapšanský a český huslista Ivan Ženatý, ktorý sa predstavia 28. 9.; a chýbať nebude ani komorný koncert z diel slovenských skladateľov, ktorým pokračujeme v tradícii a tento rok uvádzame komornú tvorbu pre sláčikové kvarteto /Mucha Quartet a dychové nástroje /Slovak Brass Quintet (28.9.).

Stručná rekapitulácia:
termín 59. ročníka BHS 20. 9. – 6. 10. 2024 + mimoriadny koncert 5. 9. 2024
počet koncertov19 + 3 koncerty v Dome umenia v Piešťanoch

Slovenská filharmónia: 3 produkcie / otvárací a záverečný koncert festivalu a koncertné uvedenie opery B. Smetanu Libuše

8 zahraničných orchestrov:
The Cleveland Orchestra, Wiener Symphoniker, Česká filharmónia, English Chamber Orchestra, La Cetra Barockorchester Basel, Arménsky národný filharmonický orchester, Kórejský národný symfonický orchester, Symfonický orchester mladých z Barcelony

Vokálny recitál: barokový večer Alcina – Začarovaná láska, sólistka Magdaléna Kožená
Organový recitál: Iveta Apkalna

Slovenské orchestre okrem rezidenčného SF:
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu/SOSR – k 95. výročiu založenia
Štátny komorný orchester Žilina – k 50. výročiu založenia
Slovenský komorný orchester
Camerata Philharmonica Slovaca a ďalší slovenskí a zahraniční sólisti a dirigenti

otvoriť