Všetky príspevky s tagmi 57. Bratislavské hudobné slávnosti 2022

1 Príspevok

57. Bratislavské hudobné slávnosti 2022

BRATISLAVSKÉ  HUDOBNÉ SLÁVNOSTI
57. ročník    23. september – 8. október 2022

Vážení návštevníci Bratislavských hudobných slávností,
aj tento rok sme sa snažili pripraviť pre vás program a pozvať zaujímavých hostí, zahraničných i našich umelcov, ktorí ozvláštnia jeseň nevšednými hudobnými večermi.

Program 57. ročníka si môžete podrobne pozrieť na našej webovej stránke.

Je ambíciou organizátorov BHS siahať na najvyššie méty, veď festival je medzinárodnou platformou prezentácie interpretačnej úrovne prestížnych zahraničných orchestrov a interpretov  a slovenských vynikajúcich sólistov, dirigentov a orchestrov. Prostredníctvom rešpektovanej značky BHS je to aj príležitosť prezentácie slovenskej hudby a kultúry vôbec v zahraničí. BHS ako jeden z najprestížnejších festivalov, je uznávaným členom Asociácie európskych festivalov/EFA so sídlom v Bruseli ako jediný slovenský reprezentant.

Slovenská filharmónia/SF – ako rezidenčný orchester BHS – sa predstaví na 57. ročníku na troch koncertoch. Festival otvorí dielo slovenského skladateľa Ilju Zeljenku, ktorého nedožité 90. narodeniny si v roku 2022 pripomíname. Sólistkou v jeho diele bude skvelá sopranistka Slávka Zámečníková. Otvárací koncert zaznie pod taktovkou šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Daniela Raiskina. Sólistom Liszstovho klavírneho koncertu bude vynikajúci chorvátsky umelec Dejan Lazić. Na záverečnom koncerte zaznie v podaní Slovenskej filharmónie pod taktovkou renomovaného francúzskeho dirigenta Alexandra Blocha  a vynikajúceho amerického huslistu Gila Shahama známy Saint-Saënov koncert a s účasťou Slovenského filharmonického zboru symfonická báseň Césara Francka Psyché (200 rokov od narodenia skladateľa).

Samostatný koncert má ďalší súbor SF Slovenský komorný orchester. V rámci programu si uvedením diela Ladislava Burlasa Planctus pripomenieme 95. výročie narodenia skladateľa, bývalého dlhoročného predsedu Festivalového výboru BHS. Aj ďalšie dielo na tomto koncerte bude od slovenského skladateľa Ota Ferenczyho Serenáda pre flautu, klarinet, fagot, harfu a sláčiky, na ktorom sa ako sólisti predstavia výborní členovia orchestra SF. V druhej časti koncertu sa predstaví Spevácky zbor mesta Bratislavy, aby spoločne interpretovali  Händlovo Te Deum.

Zo slovenských orchestrov privítame na 57. ročníku BHS Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou legendárneho Ondreja Lenárda, šéfdirigenta SOSR, ktorý v septembri oslávi svoje životné jubileum/80 rokov. Jubilantom na tomto koncerte bude aj sólista, huslista Juraj Čižmarovič/60 rokov. Štátna filharmónia Košice zavíta na BHS s novým šéfdirigentom Robertom Jindrom, sólistom koncertu bude arménsky huslista Sergey Khachatryan. Štátny komorný orchester Žilina so speváckym zborom Lúčnica a dirigentom Leošom Svárovským prispievajú zaujímavým programom z diel slovenských skladateľov – Filas, Zimmer, Mikuláš Moyzes (150. výročie narodenia).Sólistom Zimmerovho husľového koncertu bude Milan Paľa.

Na BHS 2022 bude účinkovať šesť zahraničných orchestrov:

Česká filharmónia prichádza so svojím šéfdirigentom Semyonom Bychkovom a gruzínskou huslistkou Lisou Batiashvili. Tento koncert sa na BHS uskutoční aj v súvislosti s predsedníctvom Českej republiky v EÚ. Budapest Festival Orchestra s dirigentom Ivánom Fischerom a nemeckou sopranistkou Annou Lena Elbert; Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma so slovenským svetobežníkom, dirigentom Jurajom Valčuhom a uzbeckým klaviristom Behzodom Abduraimovom; Royal Philharmonic Orchestra z Londýna s dirigentom Vasily Petrenkom a macedónskym klaviristom Simonom Trpčeskim; PKF-Prague Philharmonia s poľským dirigentomDawidom Runtzom a francúzskou violončelistkou Camille Thomas a Filharmonický orchester Monte Carlo s dirigentom Kazuki Yamadom a ukrajinskýmhuslistom Valeriy Sokolovom.

Na programe komorných koncertov nebudú chýbať 2 recitály: organový recitál podaní rakúskeho umelca Johannes Zeinler, víťaza prestížnej medzinárodnej súťaže v Chartres v roku 2018a recitál španielskeho klaviristu Lea de María, jedného z víťazov minuloročnej  Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela.

Do programu je zaradený komorný koncert Bratislavského dychového okteta/50 rokov existencie a koncert Mucha Quartet s dielami slovenských skladateľov;  pokračovať budeme v sérii komorných koncertov z diel slovenských skladateľov – tento rok z piesňovej tvorby.

Diela slovenských skladateľov zaznejú aj v podaní hosťujúcich zahraničných orchestrov – napríklad Orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma otvorí koncert  dielom Turbulenciaskladateľky Ľubice Čekovskej a PKF-Prague Philharmonia dielom Allegrosinfonico od Ľudovíta Rajtera.

Osviežením festivalového programu bude určite Janoška Ensemble, ktorý BHS zahŕňa do svojho európskeho turné, na ktorom prezentuje album The Big B´s z vydavateľstva Deutsche Grammaphon.

Na programe 57. ročníka BHS by malo zaznieť 19 koncertov. Tri koncerty z tohto programu  uvedie festival aj na pôde Domu umenia v Piešťanoch prezentujúc tak snahu dostať sa do ešte širšieho povedomia mimo Bratislavy nielen promovaním festivalu, ale aj reálnymi produkciami.

Predaj vstupeniek sa začne 22. augusta, kedy bude reálnejšia možnosť posúdiť vývoj pandemickej situácie. Veríme, že sa BHS uskutočnia v plnom rozsahu, tak ako minulý rok.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na koncertoch BHS.

otvoriť