• Ladislav Fančovič
  • Jordana Palovičová, klavír
  • Daniel Buranovský, klavír
  • Maroš Klátik, klavír
  • Magdaléna Bajuszová, klavír
  • Veronika Lovranová, klavír

Večer slovenskej klavírnej tvorby

Utorok 6.10.
Malá sála Slovenskej filharmónie

19.30 Večer slovenskej klavírnej tvorby

Jordana Palovičová, Veronika Lovranová, Daniel Buranovský, 
Maroš Klátik, Ladislav Fančovič, Magdaléna Bajuszová

Ilja Zeljenka: Hry pre Jordanku pre klavír a štyri bongá (1997)
Juraj Beneš: Notturni č.5 a č.7
Miro Bázlik: Prelúdiá/výber (1980-1983)
Dušan Martinček: Sonáta č.2 Invencia
Venovania pre klavír č.6  / J.P. Rameau: La poule
Roman Berger: Semplice (2000)
Jevgenij Iršai Sonata quasi sonata č.4

Vstupné: 10 €  Vstupenky

Hudba slovenských autorov venovaná klavíru sa už desaťročia opiera o silne zastúpenú interpretačnú obec a o nadšenie klaviristov realizovať nové projekty. Každý z autorov samozrejme ponúka špecifickú poetiku. Ilja Zeljenka bol brilantným, ale vždy hravým skladateľom, Juraj Beneš sa zaoberal skôr analýzou hudby všetkých čias. Miro Bázlik v cykle Prelúdií reagoval na projekty Johanna Sebastiana Bacha, Frederyka Chopina, či Alexandra Skriabina. Dušan Martinček preferoval hru s kinetizmom motívov a vsádzal na virtuózny rozmer diel. Roman Berger síce napísal Semplice, avšak jeho semplice pochádza z hĺbok poznania pôvodu hudby a z jej etického rozmeru. Jevgenij Iršai je hĺbavým typom autora, ktorý hľadá utajované súvislosti medzi javmi a udalosťami. Využíva neraz paradoxné situácie – napríklad v Sonáte quasi sonáte…..

Jordana Palovičová, klavírVeronika Lovranová, klavírDaniel Buranovský, klavírMaroš Klátik, klavírLadislav FančovičMagdaléna Bajuszová, klavír

Kategória: Program 2015
otvoriť