• Symfonický orchester Českého rozhlasu

    Koncert SOČR

  • Symfonický orchester Českého rozhlasu

    Sergey Khachatryan Violin Photo: Marco Borggreve

  • Symfonický orchester Českého rozhlasu

Symfonický orchester Českého rozhlasu

streda 2. 10. o 19:30 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚCI

Symfonický orchester Českého rozhlasu
Alexander Liebreich – dirigent
Sergey Khachatryan – husle

PROGRAM

Witold Lutosławski – Ouvertúra pre sláčiky
Dmitrij Šostakovič – Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol, op. 99
Antonín Dvořák – Symfónia č. 8 G dur, op. 88

VSTUPNÉ:  28, 24, 20 €   VSTUPENKY

Symfonický orchester Českého rozhlasu sa predstaví so slovanským repertoárom. Ouvertúra pre sláčikový orchester jednej z najvýznamnejších osobností poľskej hudobnej avantgardy Witolda Lutoslawského je z raného obdobia skladateľovej tvorby. Vznikla v roku 1949 a patrí spolu s Koncertom pre orchester a Smútočnou hudbou medzi autorove populárne juvenílie.
Husľový koncert č. 1 ťažko skúšaného Dmitrija Šostakoviča pochádza z obdobia, keď sovietsku kultúrnu scénu ovládli tvrdé ideologické útoky na tzv. formalistické tendencie v umení. Obeťou týchto invektív bol aj Šostakovič, preto sa rozhodol uvedenie diela posunúť do rokov, keď bude situácia priaznivejšia. Koncert, venovaný Davidovi Oistrachovi, zaznel triumfálne po prvý raz v roku 1955. Arménskemu huslistovi Sergeyovi Khachatryanovi je skladba dôverne známa, „bravúrne interpretuje jej kontrastné nálady“ (Kronen Zeitung, 2013).
V autentickej interpretácii českých hudobníkov, pod taktovkou nového šéfdirigenta Alexandra Liebreicha (od jesene 2018), zaznie na záver dielo plné životnej radosti a obdivu ku krásam prírody – Dvořákova 8. symfónia.

Koncert SOČR

Sergey Khachatryan Violin Photo: Marco Borggreve08-socr_khalil-baalbaki-2100px

Kategória: Program 2019

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • otvoriť