• Leoš Svárovský
  • Štátny komorný orchester Žilina
  • Štátny komorný orchester Žilina
  • Štátny komorný orchester Žilina
  • Štátny komorný orchester Žilina
  • Štátny komorný orchester Žilina
  • Štátny komorný orchester Žilina
  • Štátny komorný orchester Žilina
  • Štátny komorný orchester Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

piatok 5. 10. o 19:30 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚ

Štátny komorný orchester Žilina 
Leoš Svárovský – dirigent
Spevácky zbor Lúčnica
Elena Matušová
 – zbormajsterka
Marek Zvolánek – trúbka
Martina Masaryková – soprán
Michaela Šebestová – mezzosoprán
Jozef Gráf – tenor
Tomáš Šelc – bas

PROGRAM

Jan Václav Hugo Voříšek – Symfónia D dur, op. 24 
Johann Nepomuk Hummel – Koncert pre trúbku a orchester E (alebo Es) dur, WoO / S49
Štefan Németh-Šamorínsky – Bratislavská omša

VSTUPNÉ:  16, 12, 10 €     VSTUPENKY

Napriek tomu, že Jan Václav Hugo Voříšek zomrel veľmi mladý (34), patril k uznávaným osobnostiam. Obdivoval Mozarta, viac však inklinoval k hudbe Beethovena, s ktorým sa osobne stretol vo Viedni. V jeho jedinej Symfónii D dur sa črtajú výrazové prvky romantizmu, predznamenávajúce Franza Schuberta, s ktorým sa Voříšek taktiež zoznámil a spriatelil vo Viedni. Koncert pre trúbku a orchester J. N. Hummela je jedným z najpopulárnejších pre tento nástroj. Hummel ho skomponoval v roku 1803 pre viedenského dvorného trubkára Antona Waidingera, ktorý sa zaslúžil o významné inovácie svojho nástroja, na základe ktorých na ňom bolo možné realizovať dovtedy nevídané virtuózne pasáže. Koncert si vypočujeme v interpretácii Juraja Bartoša, ktorý je už niekoľko desaťročí jednou z najvýraznejších a najvšestrannejších hudobníckych osobností na Slovensku. V druhej časti koncertu zaznie dielo Štefana Németha-Šamorínskeho. Ako organista v Dóme svätého Martina sa venoval aj kompozícii omší, spomedzi ktorých vyniká veľká Bratislavská omša.

20181005-leos-svarovsky-0120181005-martina-masarykova-foto-ivona-oreskova-28920181005-michaela-sebestova20181005-tomas-selc-120181005-jozef-graf20-statny-komorny-orchester-zilina20181005-spevacky-zbor-lucnica-c-vladimir-yurkovicelena-matusova

Kategória: Program 2018
otvoriť