Spevácky zbor mesta Bratislavy

Nedeľa 12. 10. 2014 o 15:00
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚCI

Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ladislav Holásek – dirigent
Eva Šušková – soprán
Martin Gyimesi – tenor
Daniel Čapkovič – bas
Katarína Turnerová – harfa
Jozef Podhoranský – violončelo
Tomáš Nemec – klavír
Peter Mikula – organ
Vojtech Kovács – kontrabas
Cyril Šikula – flauta

PROGRAM

Mirko Krajči – Die Freude Jerusalems, pre miešaný zbor a organ
Juraj Hatrík – Ad matrem – Poledne, hudobný obraz pre flautu, miešaný zbor a klavír na báseň Adolfa Heyduka
César Franck – Omša A dur pre sólo soprán, tenor a bas, miešaný zbor, harfu, violončelo, kontrabas a organ

Mirko Krajči – skladateľ, oddaný myšlienke kresťanstva ako človek, ale aj ako hudobník, dôsledne zasvätený tradícii kresťanskej liturgickej hudby. Pokora človeka sa v jeho tvorbe snúbi s profesionalizmom a ostrým intelektom. Večnou témou Juraja Hatríka je zasa prítomnosť dieťaťa a prastarého zážitku v konaní dospelého človeka. Hudba v prepojení so slovom dokáže odkrývať netušené zdroje kreativity a sebareflexie. César Franck takmer celý život strávil ako chrámový organista, takže aj jeho skladateľské aktivity často smerovali k utilitárnemu cieľu: ponúknuť návštevníkom bohoslužieb čosi pôvodné a spontánne.

Kategória: Program 2014
otvoriť