• Slovenský komorný orchester
  • Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester

sobota 28. 9. o 16:00 h
Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚ

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel – umelecký vedúci, husle

PROGRAM

Gustav Holst – St Paul’s Suite pre sláčikový orchester, op. 29, č. 2
Ján Valach – Fantasia-Suita sopra Melodiarium Annae Szirmay (úprava pre sláčikový orchester Ewald Danel)
– Suita z Levočského pestrého zborníka
Bohuslav Martinů – 
Serenáda č. 2 pre dvoje huslí a violu, H 216
Witold Lutosławski – 
Päť ľudových melódií
Roman Berger – 
Pesničky zo Zaolžia
Grazyna Bacewicz – 
Koncert pre sláčikový orchester

VSTUPNÉ: 16 €   VSTUPENKY

Slovenský komorný orchester, súbor s takmer šesťdesiatročnou koncertnou tradíciou, pri zrode ktorého stál legendárny Bohdan Warchal, uvedie na festivalovom koncerte výber z diel autorov  20. storočia, prevažne slovanskej proveniencie.  Efektná suita St Paul Gustava Holsta je z roku 1913. Skladateľ ju venoval dievčenskej škole sv. Pavla v Londýne, kde pôsobil ako pedagóg hudby v rokoch 1909 – 1934.  Koncert pre sláčikový orchester Grazyny Bacewicz z roku 1948 je jednou z najznámejších a najčastejšie hrávaných skladieb modernej poľskej tvorby pre komorné obsadenie. Program dopĺňa Lutoslawského Päť ľudových melódií z roku 1945, pôvodne napísaných pre klavír a neskôr skladateľom zinštrumentovaných pre sláčikový súbor, ďalej Pesničky zo Zaolžia Romana Bergera, skomponované na objednávku SKO, dynamická miniatúra Bohuslava Martinů a transkripcia organovej skladby Jána Valacha.

Slovenský komorný orchester

06 Ewald Danel, husle photo © A. Trizuljak

Kategória: Program 2019
otvoriť