• Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 56. ročníka BHS
  • Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 56. ročníka BHS
  • Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 56. ročníka BHS

Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 56. ročníka BHS

nedeľa 10. 10. o 19:30 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚ

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin – dirigent
Lukáš Vondráček – klavír

PROGRAM

Antonín Dvořák – Koncert pre klavír a orchester g mol, op. 33
Dmitrij Šostakovič – Symfónia č. 7 C dur, op. 60 Leningradská

VSTUPNÉ 32, 28 €      VSTUPENKY     KZ*

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: KZ – kompletne zaočkovaní

Kým husľový a najmä violončelový koncert Antonína Dvořáka patria medzi klenoty svetovej koncertantnej literatúry a sú dodnes pevnou súčasťou repertoáru vrcholných svetových interpretov, skladateľov Koncert pre klavír a orchester z roku 1876 ostal tak trochu, hoci neprávom, v ich tieni. Dvořák skomponoval koncert pre talentovaného českého klaviristu Karla Slavkovského, ktorý dielo premiérovo uviedol v marci 1876 v Prahe. Neskôr sa o renesanciu koncertu zaslúžili významní klavírni interpreti 20. storočia (Sviatoslav Richter, András Schiff). Na BHS si dielo vypočujeme v interpretácii vynikajúceho Lukáša Vondráčka, víťaza mnohých medzinárodných súťaží; z tých najprestížnejších spomeňme Grand Prix na Súťaži kráľovnej Alžbety v Bruseli (2016). Siedma symfónia Leningradská Dmitrija Šostakoviča patrí k najvýznamnejším a najpozoruhodnejším dielam ruskej symfonickej tvorby 20. storočia. Skladateľ ju začal písať bezprostredne po napadnutí Sovietskeho zväzu hitlerovským Nemeckom a jej legendárna premiéra v Kujbyševe v roku 1942 vyvolala celosvetovú odozvu.
Slovenská filharmónia uzavrie program 56. ročníka BHS pod taktovkou svojho šéfdirigenta Daniela Raiskina.

Daniel RaiskinLukáš Vondráček

Kategória: Program 2021
otvoriť