• Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 56. ročníka BHS
  • Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 56. ročníka BHS
  • Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 56. ročníka BHS
  • Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 56. ročníka BHS
  • Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 56. ročníka BHS
  • Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 56. ročníka BHS

Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 56. ročníka BHS

piatok 25. 9. o 19:30 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

KONCERT ZRUŠENÝ

pre viac informácií kliknite tu:

ÚČINKUJÚ

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Josef Špaček – husle
Andrew von Oeyen – klavír

PROGRAM

Ján Cikker – Hommage à Beethoven
Johannes Brahms – Koncert pre husle a orchester D dur, op. 77
Ludwig van Beethoven – Coriolanus, predohra, op. 62
Ludwig van Beethoven – Fantázia pre klavír, zbor a orchester c mol, op. 80

VSTUPNÉ: 30, 26, 22 €     VSTUPENKY

Dramaturgia otváracieho koncertu festivalu pod taktovkou emeritného šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Jamesa Judda sa nesie prevažne v znamení vrcholiaceho beethovenovského jubilea. Predohru Hommage à Beethoven, inšpirovanú jeho Coriolanom, napísal Ján Cikker pred päťdesiatimi rokmi ako hold viedenskému hudobnému géniovi pri príležitosti dvestoročnice jeho narodenia (skladbu premiérovo uviedla Slovenská filharmónia). Koncert pre husle a orchester D dur, op. 77 Johannesa Brahmsa patrí medzi veľdiela svetovej koncertantnej literatúry. Sólový part prednesie mladý virtuóz Josef Špaček, ešte donedávna prvý koncertný majster Českej filharmónie. Beethovenova Fantázia pre klavír, zbor a orchester pochádza z roku 1808 a je kompozičným predobrazom slávnej 9. symfónie, ktorá vznikla o 16 rokov neskôr.

20180928-brenkus-cop-zz-5063-portret-james-juddJozef Chabroň, zbormajsterJosef ŠpačekAndrew von Oeyenbrenkus-cop-3775Slovenský filharmonický zbor

Kategória: Program 2020
otvoriť