• Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 53. ročníka BHS

Slovenská filharmónia – Otvárací koncert 53. ročníka BHS

štvrtok 28. 9. o 19:00 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚ

Slovenská filharmónia
James Judd – dirigent
Alban Gerhardt – violončelo

PROGRAM

Franz Schmidt – Predohra, medzihra a karnevalová hudba z opery Notre Dame
Piotr Iľjič Čajkovskij – Variácie na rokokovú tému, op. 33
Robert Schumann – Symfónia č. 2 C dur op. 61

VSTUPNÉ:  30, 26, 22 €   VSTUPENKY

Bratislavský rodák Franz Schmidt je autorom mnohých závažných symfonických diel, no najviac ho preslávila opera Notre Dame, ktorú napísal na námet slávneho románu Victora Huga. Viedenská premiéra v roku 1914 zabezpečila skladateľovi medzinárodné uznanie. Dnes sa už na javiskách prakticky neobjavuje, no tri orchestrálne medzihry stále tvoria súčasť repertoáru symfonických telies. Rokokové variácie skomponoval Čajkovskij pre svojho kolegu z petrohradského konzervatória, nemeckého pedagóga W. Fitzenhagena. Práve v jeho úprave sa dielo dnes hráva. Symfóniu č. 2 v tónine C dur koncipoval Robert Schumann v duchu Beethovenovej Osudovej ako víťazstvo nad nepriazňou osudu. Virtuózna druhá časť – Scherzo – dôkladne preverí schopnosti sláčikovej sekcie každého orchestra.
Slovenská filharmónia sa na otváracom koncerte 53. BHS predstaví pod taktovkou svojho no-vého šéfdirigenta, charizmatického Angličana Jamesa Judda. Sólistom koncertu je Alban Gerhardt„čarodejník, ktorý vie rozozvučať nástroj v majstrovskej virtuozite“(Tagesspiegel), „pokojná autorita expresívneho, muzikálneho a elegantného umelca“ (The Guardian).

Slovenská filharmónia

Alban Gerhardt, violončelo

Kategória: Program 2017
otvoriť