• Slovenská filharmónia
  • Viviane Hagner, husle

Slovenská filharmónia

Nedeľa 11.10.

19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia
Ion Marin dirigent
Viviane Hagner husle

Johannes Brahms: Koncert pre husle a orchester D dur op.77
Sergej Prokofiev
: Symfónia č.5 B dur op. 100

Vstupné: 25, 20, 16 €     Vstupenky

Brahms dlho otáľal so závažnými opusmi. V tieni Beethovenových symfónií akoby cítil príliš veľkú zodpovednosť. Po 1.symfónii však nastala úľava a Brahms našiel riešenie. Koncert pre husle a orchester nadväzuje na Beethovenov husľový koncert v rovnakej tónine. Brahms však prispel do diania jeho povestným mužným sentimentom a askézou.
V druhej časti koncertu zaznie Prokofievova symfónia s jubilejným opusom 100. Premiéru diela reflektujúceho aj emócie aktuálnych udalostí dirigoval v januári 1945 v Moskve sám skladateľ.
Záverečný koncert BHS 2015 diriguje osobnosť svetovej hudobnej scény Ion Marin, ktorý je jedným z dirigentov úspešne medzinárodne pôsobiacich vo sfére symfonickej i opernej. O sólistke večera Viviane Hagner chváliac jej muzikálnosť kritici napísali: „nádherná vierohodnosť jej umenia“ (The Times, Londýn), „takmer neuveriteľne majstrovská technika” (Washington Post), „počúvať brilantnú Viviane je očarujúci zážitok, vie, ako prekvapujúcim spôsobom spojiť reflexiu a svietivosť“ (Berliner Morgenpost).

Ion Marin big

Viviane Hagner, husle

Kategória: Program 2015

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • otvoriť