Slovenská filharmónia, Emmanuel Villaume

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume, dirigent
Dmitrij Šostakovič
Symfónia č.5 d mol op. 47
Na záver koncertu Slovenskej filharmónie pod taktovkou šéfdirigenta Emmanuela Villauma zaznela Šostakovičova Symfónia č.5. Podľa vyjadrenia skladateľa je dielo obrazom človeka, u ktorého napriek strastiam, vnútorným krízam a nepriazni osudu vyhráva mravnosť silnej osobnosti.
Kategória: Program 2013
otvoriť