• Olga Borodina
  • Emmanuel Villaume, dirigent

Slovenská filharmónia

Piatok  25.9.

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
19.30 Slovenská filharmónia 

Emmanuel Villaume dirigent
Olga Borodina mezzosoprán

Richard Wagner: Tristan a Izolda, predohra k 1. dejstvu / Izoldina smrť z lásky
Modest Petrovič Musorgskij: Piesne a tance smrti
Paul Dukas: Čarodejníkov učeň, scherzo podľa balady J. W. Goetheho
Claude Debussy: Jar, symfonická suita L. 61
Maurice Ravel: Bolero

Vstupné: 30, 26, 22 €     Vstupenky

Na úvodnom koncerte BHS 2015 dominuje téma lásky a smrti v hudobných premenách dvoch veľkých skladateľov. U obidvoch sa dá vycítiť aj psychologizujúci rozmer ich poetiky.
Pod taktovkou šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Emmanuela Villaumea zaznie Musorgskij v podaní prestížnej svetovej mezzosopranistky Olgy Borodiny, ktorá sa stala ako jedna z prvých ruských umelcov držiteľkou Grammy.
Musorgskij očaril najmä francúzskych hudobníkov Paula Dukasa, Claudea Debussyho a Mauricea Ravela. Vtipné Scherzo o Čarodejnikovom učňovi je predzvesťou Ravelovho legendárneho Bolera. Debussyho suita Jar je príkladným dielom hudobného symbolizmu, osnovanom na očarujúcej impresii.

Emmanuel Villaume, dirigent

Kategória: Program 2015
otvoriť