• Filharmónia Brno, Slovenský filharmonický zbor
  • Filharmónia Brno, Slovenský filharmonický zbor
  • Filharmónia Brno, Slovenský filharmonický zbor

    IslBG

Filharmónia Brno, Slovenský filharmonický zbor

pondelok 2. 10. o 19:30 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Filharmónia Brno
Slovenský filharmonický zbor
Dennis Russell Davies
– dirigent
Jan Rozehnal – zbormajster
Polina Osetinskaya – klavír

Program

Anthony Heinrich – The Wild Wood Spiritʼs Chant (Spev duchov divokého lesa)
Ludvig van Beethoven – Fantázia c mol pre klavír, zbor a orchester, op. 80)
sólisti: Zuzana Weiserová – soprán, Katarína Ďurdinová – soprán, Dominika Krčištová – alt, Pavol Oravec – tenor, Mykola Erdyk – tenor, Eugen Gaál – bas
Arvo Pärt – Credo pre klavír, zbor a orchester
Alexander Skriabin – Symfónia č. 5 Prometheus Poéma ohňa, pre klavír, zbor a orchester, op. 60

Vstupné  30, 26, 20 €      Vstupenky

Filharmónia Brno je v posledných rokoch výrazným a invenčným hudobným protagonistom, čoho dôkazom je aj dramaturgia spoločného projektu festivalov Moravský podzim a BHS. Anthony Philip Heinrich, narodený v Čechách (1781 – 1861), bol prvým americkým skladateľom „na plný úväzok“. Očarenie zvukmi divokej prírody preniesol do mnohých svojich programových skladieb, medzi ktoré patrí aj extravagantný Spev duchov divokého lesa.
Pod taktovkou Dennisa Russella Daviesa sa u nás po prvý raz a hneď trojnásobne predstaví renomovaná, noblesná klavírna sólistka Polina Osetinskaya. Beethovenova unikátna Fantázia pre klavír, zbor a orchester zaujme poslucháča spojením koncertných a kantátových prvkov. Rovnako výnimočné je aj Pärtovo Credo, považované za jeho azda najdramatickejšiu skladbu, o ktorej sa hovorí ako o kľúči k pochopeniu jeho štýlového prerodu. Odvolávajúc sa na základy kresťanstva je symbolom pravdy a krásy; pri premiére v Talline uvedenie diela spôsobilo senzáciu i šok. Báseň ohňa Alexandra Skriabina voľne vychádza z mýtu o Prometheovi; začína sa akordom, ktorý neskôr dostal prívlastok „mystický“. Skladateľ bol vo svojom egocentrizme presvedčený, že jeho hudba môže priniesť zjednotenie rozdrobenému svetu.

Dennis Russell Davies

Dennis Russell Davies

Polina Osetinskaya, foto Elena Galiaskarova

Polina Osetinskaya, foto Elena Galiaskarova

Jan Rozehnal, foto Alexander Trizuljak

Jan Rozehnal, foto Alexander Trizuljak

Filharmónia Brno

Slovenský filharmonický zbor foto Jan Lukas

Slovenský filharmonický zbor, foto Jan Lukas

Kategória: Program 2023
otvoriť