• Koncert ZRUŠENÝ

Koncert ZRUŠENÝ

streda 27. 9. o 19:30 h
Malá sála Slovenskej filharmónie

Milí návštevníci koncertov BHS,

s poľutovaním vám oznamujeme, že kv. náhlej zdravotnej indispozícii jedného z členov Pavel Haas Quarteta, sa koncert v stredu 27. 9. 2023 o 19.30. ruší bez náhrady. Vstupné vám bude vrátené v Pokladnici SF po predložení vstupeniek na uvedený koncert.
Viac informácií tu.

Ďakujeme za pochopenie,
Slovenská filharmónia a festival Bratislavské hudobné slávnosti.

Účinkujú

Pavel Haas Quartet
Veronika Jarůšková
– 1. husle
Marek Zwiebel – 2. husle
Šimon Truszka
– viola
Peter Jarůšek
 – violončelo

Program

Josef Suk – Meditácie na staročeský chorál Sv. Václava, op. 35a
Erich Wolfgang Korngold – Sláčikové kvarteto č. 3 D dur, op. 34
Antonín Dvořák – Sláčikové kvarteto č. 11 C dur, op. 61

Vstupné:  20 €

Pavel Haas Quartet patrí k najlepším vo svete; nesie meno českého skladateľa, ktorý sa stal obeťou druhej svetovej vojny. Práve vojnové udalosti reflektujú aj dve kvartetá programu. Meditácia Josefa Suka vznikla ako tichý protest proti prvej svetovej vojne. Suk, v tom čase sekundista Českého kvarteta, sa rozhodol koncerty vyvážiť českým chorálom, ktorý v sebe nesie silný národný apel „Nedej zahynouti nám ni budoucím…“. Erich Wolfgang Korngold bol kvôli nacistickému režimu prinútený z Európy emigrovať. Niekoľko rokov komponoval hudbu k filmom, ktorá ho v Amerike živila. Zlomovým momentom a návratom ku klasickej kompozícii je tretie kvarteto, ktoré je akýmsi radostným zvolaním v očakávaní rýchlo sa blížiaceho pádu nacistov a návratu mieru vo svete. Vo svojom hudobne trochu atypickom „neslovanskom“ sláčikovom kvartete C dur sa Antonín Dvořák inšpiroval beethovenovsko-schubertovským vzorom. Je to dielo zrelého skladateľa, ktoré sa považuje za jeden z vrcholov jeho komornej tvorby.

Pavel Haas Quartet, foto Petra Hajská

Pavel Haas Quartet, foto Petra Hajská

Kategória: Program 2023
otvoriť