• Otvárací koncert 58. Bratislavských hudobných slávností
  • Otvárací koncert 58. Bratislavských hudobných slávností
  • Otvárací koncert 58. Bratislavských hudobných slávností

Otvárací koncert 58. Bratislavských hudobných slávností

piatok 22. 9. o 19:30 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume
– dirigent
Emmanuel Ceysson – harfa

Program

Eugen Suchoň – Kráľ Svätopluk, ouvertura k dráme Ivana Stodolu, op. 10, č.1 ESD 56
Henriette Renié
– Koncert pre harfu a orchester c mol
Gustav Mahler – Symfónia č. 1 D dur Titan

Vstupné 30, 26, 20 €      Vstupenky

BHS otvorí dielo Eugena Suchoňa, jedného z vrcholných predstaviteľov zakladateľskej generácie slovenskej národnej hudby a tvorcu národnej opery. V tomto roku si pripomíname 30 rokov od skladateľovho úmrtia. Majster Suchoň bol úzko spätý s dejinami Slovenskej filharmónie aj nášho festivalu; v rokoch 1966 – 1970 bol predsedom Festivalového výboru BHS. Dôkazom toho, že Suchoňa zaujímala téma, ale aj morálne posolstvo Svätoplukovho panovania, je jeho predohra k dráme Ivana Stodolu.
V podaní francúzskeho sólistu Emmanuela Ceyssona, ktorý patrí k najbrilantnejším svetovým interpretom harfovej hry, si vypočujeme dielo jeho rodáčky, skladateľky Henriette Renié; na BHS zaznie v slovenskej premiére. Otvárací koncert pod taktovkou bývalého šéfdirigenta SF Emmanuela Villauma uzavrie monumentálna Mahlerova 1. symfónia Titan.

Denný bulletin na stiahnutie [PDF]

Emmanuel Villaume, foto Alexander Trizuljak

Emmanuel Villaume, foto Alexander Trizuljak

Emmanuel Ceysson, foto Dario Acosta

Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, foto Peter Brenkus

Kategória: Program 2023
otvoriť