• Dexter Kennedy

Organový recitál – Dexter Kennedy

Nedeľa 27.9.

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

11.00 Organový recitál / Dexter Kennedy
Marcel Dupré, Jean Langlais, Jehan Alain, Charles-Marie Widor, William
Albright, César Franck, Louis Vierne, Maurice Duruflé, Olivier Messiaen

Vstupné: 16, 12, 8 €     Vstupenky

V priebehu 19. storočia sa začala vďaka staviteľovi organov Aristidovi Cavaillé-Collovi vo Francúzsku akási veľká revolúcia. Do popredia sa začala predierať zvukovosť a tradičný nemecký polyfonický ideál ustupoval do úzadia. Model organového symfonizmu sa stal záväzný a ovplyvňoval dokonca aj symfonickú tvorbu mnohých skladateľov. Galéria francúzskych tvorcov, zaoberajúcich sa organovou interpretáciou je pestrá a pritom je ich tvorba veľmi koherentná.
Dexter Kennedy zvíťazil minulý rok na jednej z najstarších a najvýznamnejších organových súťaži a získal Grand Prix de Chartres 2014. Stal sa prvým Američanom po 20 rokoch, ktorý získal toto ocenenie.

Dexter Kennedy

Kategória: Program 2015
otvoriť