• Notos Quartett

Notos Quartett

nedeľa 24. 9. o 16:00 h
Malá sála Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Notos Quartett
Sindri Lederer
– husle
Andrea Burger
– viola
Philip Graham
– violončelo
Antonia Köster
– klavír

Program

Ernst von Dohnányi – Klavírne kvarteto č. 1 fis mol
Béla Bartók – Klavírne kvarteto c mol, op. 20
Zoltán Kodály – Intermezzo pre sláčikové trio. Allegretto
Alexander Albrecht
– Andante amoroso
– Šesť skladieb pre sláčikové trio

 

VSTUPNÉ:  16 €     VSTUPENKY

Ernő Dohnányi, Béla Bartók, Zoltán Kodály i Alexander Albrecht odišli po maturite v Bratislave a v Trnave študovať kompozíciu na budapeštiansku Hudobnú akadémiu do triedy Hansa Kösslera, nemeckého vyznávača Brahmsových ideálov. Ich juvenilná tvorba potvrdzuje vysokú úroveň komorného muzicírovania i komponovania na tejto prestížnej škole. Svoje vyspelé komorné diela napísali Dohnányi a Bartók ako 17-roční, Kodály zložil svoje Intermezzo po ukončení štúdií u Kösslera a Albrechtove triá vznikli v posledných rokoch autorovho života pre Trio KAF (Kupkovič – Albrecht – Filip). Rané skladby prezrádzajú prvé kroky na ceste k hľadaniu vlastných umeleckých výpovedí, zrelé diela sumarizujú výdobytky prejdenej životnej cesty.
Originálne kompozície generačných vrstovníkov z prelomu 19. a 20. storočia, ktorých osudy sa skrížili v našich zemepisných šírkach, interpretuje Notos Quartett, ktorý v roku 2017 získal prestížnu cenu ECHO Klasik a je považovaný za jedno z najlepších komorných zoskupení súčasnosti.

Denný bulletin na stiahnutie [PDF]

Notos Quartett

Notos Quartett

Kategória: Program 2023
otvoriť