• Mucha Quartet
  • Magdaléna Bajuszová, klavír

Mucha Quartet

Sobota 10.10.

17.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

Mucha Quartet
Magdaléna Bajuszová klavír

Alexander Albrecht Klavírne kvinteto (1913)
Béla Bartók  Klavírne kvinteto (1904)

Vstupné:  16€     Vstupenky

Dielo Alexandra Albrechta ostávalo dlhé roky nepovšimnuté. Ide pritom o hodnoty, aké obstoja aj v európskych kritériách. Klavírne kvinteto tvorivo nadväzuje na obdobné diela Roberta Schumanna a Johannesa Brahmsa a je reprezentatívnym opusom skúseného autora. Aktivity Alexandra Albrechta sa odvíjali simultánne s aktivitami Bélu Bartóka. Málo hrávané Klavírne kvinteto C dur je jedným z najrobustnejších Bartókových projektov. Zaujme túžbou mladého skladateľa rúcať dožívajúci systém a hľadať nové možnosti. Mucha QuartetMagdaléna Bajuszová, klavír

Kategória: Program 2015
otvoriť