Max Emanuel Cenčić

Sobota 6. 12. 2014 o 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚCI

Slovenská filharmónia
George Petrou – dirigent
Max Emanuel Cenčić – kontratenor

PROGRAM

Tradícia kontratenorov siaha hlboko do minulosti sakrálneho spevu, kedy sa na bohoslužbách mohli v úlohe spevákov prezentovať výlučne muži. Pôvodne išlo o eunuchov, až neskôr vznikali školy, špecializujúce sa na výchovu kontratenoristov. Aj v opernej hudbe účinkovali kontratenory a to ešte v časoch Wolfganga Amadea Mozarta a Gioachina Rossiniho. Slávna tradícia časom oslabla, ale v druhej polovici 20. storočia registrujeme jej výraznú revitalizáciu.Vedúcou osobnosťou svetovej kontratenorovej interpretácie je Max Emanuel Cenčič.Začiatky jeho oslňujúcej kariéry súvisia so slávnym chlapčenským zborom  Wiener Sängerknaben. Dnes je podľa mnohých odborníkov považovaný za jednotku v kontratenorovej interpretácii. Účinkuje na prestížnych festivaloch, spolupracuje s najväčšími znalcami hudby dávnejších čias. Jeho kontratenor znie spontánne, prirodzene, je technicky majstrovsky zvládnutý a výrazovo naliehavý. Mozartove a Rossiniho diela spoznávame na odlišných úrovniach, ako je to bežné.

Koncert je pripravený v spolupráci s agentúrou KAPOS.

Kategória: Program 2014

Udalosti

otvoriť