Koncert operných árií a zborov – Verejná generálka

Nedeľa 28. 9. 2014 o 11:00
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚ

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Peter Valentovič – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Edita Gruberová – soprán
Richard Šveda – barytón

PROGRAM

Verejná generálka koncertu operných árií a zborov

Kategória: Program 2014
otvoriť