• Komorný koncert z tvorby Vladimíra Godára
  • Komorný koncert z tvorby Vladimíra Godára
  • Komorný koncert z tvorby Vladimíra Godára

Komorný koncert z tvorby Vladimíra Godára

nedeľa 14. 10. o 16:00 h
Malá sála Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚ

Mucha Quartet
Magdaléna Bajuszová – klavír
Agnesa Ferienčíková – čembalo

PROGRAM

Komorný koncert z tvorby Vladimíra Godára
Ricercar pre klavírne kvarteto
Talizman pre klavírne trio
Déploration sur la mort de Witold Lutosławski pre klavírne kvinteto
Hudba pre Martina Šulíka pre klavírne kvinteto   p r e m i é r a

VSTUPNÉ:  16 €     VSTUPENKY

Vladimír Godár je jedným z priekopníkov a hlavných predstaviteľov slovenskej hudobnej postmoderny. V Ricercare, Talizmane aj Déploration… vedie dialóg s hudobnou minulosťou, a to najmä vo forme alúzií a hudobných citátov, odkazujúcich na hudbu od renesancie až po súčasnosť. Polyštýlovosť, ktorá vyplýva z takejto kompozičnej techniky, ide ruka v ruke s viacvrstevnosťou vo významovej rovine hudobného diela. V záhlaví partitúry medzičasom už kultového diela Talizman je motto: Každý človek nosí v sebe svet zložený zo všetkého, čo kedy videl a miloval, a do neho sa neustále vracia, i vtedy, keď sa pohybuje svetom, ktorý mu je cudzí a v ktorom i zdanlivo žije.“ (François René de Chateaubriand)

magdalena-bajuszova-061686

mucha-quartet

Kategória: Program 2018
otvoriť