• Komorný koncert – Slovenská klavírna tvorba

Komorný koncert – Slovenská klavírna tvorba

sobota 7. 10. o 16:00 h
Malá sála Slovenskej filharmónie

Komorný koncert – Slovenská klavírna tvorba

ÚČINKUJÚCI

Peter Šándor, Samuel Michalec, Eduard Lenner, Peter Nágel,
Norbert Daniš a Klára Varsamisová

PROGRAM

Alexander Albrecht – Sonáta F dur pre klavír
Ivan Hrušovský – Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu pre klavír štvorručne
Milan Novák
– Klavírna suita č.1
Juraj Hatrík
– Malá suita pre klavír
– Toccata
Hanuš Domanský
– Dithyramby

VSTUPNÉ:  12 €  VSTUPENKY

Večer zo slovenskej klavírnej tvorby prináša diela významných reprezentantov našej modernej hudobnej kultúry. Vzhľadom na orientáciu Alexandra Albrechta na hudbu významných európskych skladateľov na prelome 19. a 20. storočia stál tento tvorca dlho v tieni svojich generačných súputníkov, ktorí sa v súlade s dobovou estetikou konfrontovali predovšetkým s inšpiráciami slovenskou ľudovou hudbou. Pri hľadaní svojej kompozičnej identity sa vrstovníci Ivan Hrušovský a Milan Novák konfrontovali aj s estetikou neoklasicizmu ako štýlu, ktorý sa navracia k hudobným formám a štýlom minulých epoch. Hanuš Domanský a Juraj Hatrík patria síce ku generácii tzv. slovenskej hudobnej avantgardy, ktorá do hudobného života vstu-povala v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a vyrovnávala sa predovšetkým s tvorbou západoeurópskych skladateľov, obaja sa však napokon nechali dominantne inšpirovať predovšetkým tvorbou klasikov európskej hudby prvej polovice 20. storočia.
Koncertom pokračujeme v projekte prezentácie slovenskej klavírnej tvorby (BHS 2015) a slovenskej komornej tvorby (BHS 2016), ktoré sa stretli s priaznivou odozvou poslucháčov.

Samuel Michalec, klavír

Klára Varsamisová, klavír

Norbert Daniš, klavír

Eduard Lenner, klavír

Peter Nágel, klavír

Peter Šándor, klavír

Kategória: Program 2017
otvoriť