• Komorný koncert – Slovenská hudba 19. a 20. storočia

Komorný koncert – Slovenská hudba 19. a 20. storočia

nedeľa 8. 10. o 16:00 h
Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Komorný koncert – Slovenská hudba 19. a 20. storočia

ÚČINKUJÚCI

Octet Singers
Jozef Chabroň – dirigent

PROGRAM

z tvorby Jána Levoslava Bellu, Štefana Fajnora, Mikuláša Schneidra-
Trnavského a ďalších

VSTUPNÉ:  12 €     VSTUPENKY

V roku 1863 vyšli dva zväzky Bellových Slovenských štvorspevov obsahujúce 25 mužských zborov. Bola to prvá tlač zhudobňujúca slovenskú poéziu popredných básnikov. Dielo bolo do-nedávna neznáme a ako celok dosiaľ nebolo uvedené. Bellov príklad onedlho nasledoval Štefan Fajnor. Kultúra mužských zborov bola prvým prejavom slovenskej hudobnej kultúry v časoch, keď na Slovensku neexistovali ani orchestre, ani operné domy.
Na koncerte sa predstaví úspešné komorné zoskupenie členov Slovenského filharmonického zboru pod vedením zbormajstra SFZ Jozefa Chabroňa.

Kategória: Program 2017
otvoriť