• Komorný koncert

    Rubik Ensemble Photo: Marco Borggreve

  • Komorný koncert

Komorný koncert

streda 3. 10. o 17:00 h
Malá sála Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚ

Nikita Boriso-Glebsky – husle
Kasparas Uinskas – klavír

PROGRAM

Johannes Brahms
– Výber z piesní
– Sonáta pre klavír a husle č. 3 d mol, op. 108
Ernö von Dohnányi –
Sonáta pre husle a klavír cis mol, op. 21
Sergej Prokofiev – Suita z baletu Romeo a Júlia

VSTUPNÉ:  16 €     VSTUPENKY

Majster symfonickej a komornej hudby Johannes Brahms prispel do oblasti piesňovej tvorby úctyhodným počtom 212 opusov, ktoré verne odzrkadľujú skladateľovu rozmanitosť. Melodické čaro a harmonická drobnokresba ich predurčujú aj na samostatný život. Tri sonáty pre klavír a husle, ktoré Brahms skomponoval na vrchole svojich tvorivých síl, patria k ťažiskovým dielam komornej hudby v 19. storočí. Bratislavský rodák Ernö von Dohnányi spolu so svojimi celoživotnými priateľmi Bélom Bartókom a Alexandrom Albrechtom absolvoval štúdium na bratislavskom katolíckom maďarskom gymnáziu a následne na Akadémii Franza Liszta v Budapešti. Na pozvanie slávneho huslistu Josepha Joachima v rokoch 1905 –1915 vyučoval na berlínskej Hochschule für Musik; z tohto obdobia pochádza aj skvelá Husľová sonáta cis molRomeo a Júlia Sergeja Prokofieva je jedným z najuvádzanejších baletných titulov a plnohodnotne žije aj vďaka obľúbeným suitám.

Nikita Boriso-Glebsky patrí k najvýraznejším ruským huslistom súčasnosti. Je víťazom Medzinárodnej súťaže Jeana Sibelia a Fritza Kreislera, ako aj laureátom Medzinárodnej súťaže P. I. Čajkovského v Moskve, Kráľovnej Elizabety v Bruseli a ďalších. Kasparas Uinskas ako sólista koncertuje v najprestížnejších sálach sveta, ako newyorská Carnegie Hall, Berlínska filharmónia, londýnska Wigmore Hall, J. F. Kennedy Center a ďalších. Je aj vynikajúcim komorným partnerom.

Rubik Ensemble Photo: Marco Borggreve

20181003-kasparas-uinskas-_wigmore

Kategória: Program 2018
otvoriť