• Chamber Concert

    Chamber Concert

  • Mucha Quartet, foto Gabriel Szakál
  • Slovak Brass Quintet, foto Alexander Trizuljak

Komorný koncert z tvorby slovenských skladateľov

SK:

sobota 28. 9. o 16:00 h
Malá sála Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Mucha Quartet
Slovak Brass Quintet

Program

Peter Machajdík – Sláčikové kvarteto Welcome
Iris Szeghy – Sláčikové kvarteto č. 3 Hommage à Mednyánszky
Ladislav Burlas – Sláčikové kvarteto č. 2
Marek Piaček – 66 sezón
Peter Zagar – Pochod
Juraj Filas – No comment
Milan Novák – Brassparódie

Vstupné 20 €      Vstupenky

Týmto koncertom pokračuje dramaturgia BHS v prezentovaní bohatej škály komornej tvorby slovenských skladateľov, určenej tento rok pre sláčikové kvarteto a pre kvinteto plechových dychových nástrojov.
Hybnou silou tvorby Petra Machajdíka je humanizmus; v „klasicky“ koncipovanom Sláčikovom kvartete Welcome víta každého, kto je prenasledovaný kvôli farbe pleti, náboženstvu, sexuálnej orientácii, či uteká pred násilím. Iris Szeghy často hľadá motivačné zdroje v súvislostiach medzi výtvarným a hudobným umením (Hommage à Rodin, Hommage à Mednyanszky). Okrem toho je pre ňu výzvou odkrývanie paralel medzi „starým“ a „novým“. Prieniky časov a epoch zaujmú aj v tvorbe Ladislava Burlasa – vynikajúceho skladateľa, teoretika, pedagóga a etnomuzikológa. Najmä kontakty na etnickú hudbu mu otvárali brány k nachádzaniu netušených súvislostí archaického a „moderného“. Aj týmto dielom si pripomíname vzácneho človeka a dlhoročného predsedu Festivalového výboru BHS, ktorý nás v tomto roku navždy opustil.
Marek Piaček sa kochá (a šarmantne provokuje) v multimediálnych projektoch, vytvára pôsobivé koláže zvukov, pohybu a obrazu a v duchu starých majstrov aj vo svojich projektoch často účinkuje. Peter Zagar takisto nie je vo svojej tvorbe spokojný s ideou „separovania“ dávnej či nedávnej minulosti a prítomnosti. Hoci máva „zmysel pre humor“, vždy ostáva lyrikom, poetom duše a ducha, koriaceho sa pred Hudbou a jej večnosťou. Juraj Filas presadzoval vo svojej hudbe neskonalý obdiv voči opere, vokálnej melodike a sýtej harmónii, ktorú považoval za základnú dimenziu vesmíru. Viac ako 120 diel sa zaoberá touto „kozmogóniou“ hudby s neodškriepiteľnou suverenitou. Milan Novák sa vesmírnym inšpiráciám vyhýbal; bol pragmatikom, žil a tvoril každodennú realitu praktického hudobníka. Intenzívne sa venoval aj deťom a mládeži, čo formovalo jeho predstavy a motivácie.

Mucha Quartet

Mucha Quartet

Slovak Brass Quintet, foto Alexander Trizuljak

Slovak Brass Quintet, foto Alexander Trizuljak

 

 

 

Kategória: Program 2024
otvoriť