Klavírny recitál – Matej Arendárik

Sobota 4. 10. 2014 o 16:00
Malá sála Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚCI

Matej Arendárik – klavír

PROGRAM

Ilja Zeljenka – Toccata pre klavír
Karol Szymanowski – Štyri etudy, op. 4
Sergej Prokofiev – Sonáta č. 4 c mol, op. 29
Modest Petrovič Musorgskij – Obrázky z výstavy

Ilja Zeljenka – hravý filozof často inklinoval k motorike starej klávesovej toccaty. Repetičnosť, akcelerácia, výbušnosť, permanentná motorika Zeljenkovi vyhovovali v ich rýdzej podobe, ale aj v rámci komplikovanejších hudobných štruktúr. Karol Szymanowski patril skôr k mysticky orientovaným hudobníkom, náchylným reflektovať mysteriózne námety; kolekcia Klavírnych etud ho však prezentuje ako pragmatika a znalca klavírnej techniky. Pragmaticky konal vždy aj Sergej Prokofiev; on sám bol klavírnym virtuózom a skvelé sonáty písal pre vlastnú potrebu. Všetky sú síce extrémne náročné, ale sú rýdzo klaviristicky napísané. Musorgského suita Obrázky z výstavy vo svojom origináli hýri farbami a náladami; zaujala aj Ravela, ktorý ju kongeniálne zinštrumentoval. Recitál patrí jednému z najvýraznejších interpretov mladej generácie v rámci strednej Európy, Matejovi Arendárikovi, umelcovi výnimočnej kreativity.

Kategória: Program 2014
otvoriť