• Klavírny recitál – Leo de María

Klavírny recitál – Leo de María

sobota 24. 9. o 16:00 h
Malá sála Slovenskej filharmónie

Účinkuje

Leo de María – klavír

Program

Domenico Scarlatti – Sonáta pre klavír d mol Pastorale, K. 9
Domenico Scarlatti – Sonáta pre klavír d mol, K. 1
Ludwig van Beethoven – Sonáta pre klavír č. 3 C dur, op. 2
Franz Liszt – Po prečítaní Danteho, Fantasia quasi Sonata
Sergej Prokofiev – Sonáta pre klavír č. 8 B dur, op. 84
Maurice Ravel – La Valse

Vstupné 24 €      Vstupenky

Na recitáli privítame laureáta ostatného ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela 2021, ktorý sa minulý rok úspešne prezentoval aj na ďalšej prestížnej súťaži Neue Sterne v Nemecku – mladého španielskeho klaviristu Lea de Maríu. Svoje interpretačné umenie pred- staví v širokom spektre programu z diel majstrov klavírnej literatúry troch storočí.

 

 

 

Kategória: Program 2022
otvoriť