• Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje
  • Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje
  • Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje
  • Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje

Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje

sobota 25. 9. o 16:00 h
Malá sála Slovenskej filharmónie

ÚČINKUJÚ

Ladislav Fančovič – saxofón
Jozef Eliáš
 – klarinet
Albert Hrubovčák
 – trombón
Tomáš Nemec
 – klavír
Albrecht Trio
Matúš Veľas
 – hoboj / Jozef Eliáš – klarinet / Peter Kajan – fagot

PROGRAM

Jevgenij Iršai – Monológ pre barytónový saxofón – premiéra
Peter Zagar – Intermezzo pre klarinet a klavír – premiéra
Jozef Podprocký – Divertimento pre hoboj, klarinet a fagot, op. 45
Milan Novák – Hudba pre trombón a klavír
Jevgenij Iršai – Siluety pre klarinet a barytónový saxofón – premiéra
Juraj Hatrík – Due movimenti per tre

VSTUPNÉ 16 €      VSTUPENKY     OTP*

* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 241/2021: OTP – očkovaní – testovaní – po prekonaní COVID-19

Komorná tvorba pre dychové nástroje má v domácej hudobnej spisbe dlhú a neobyčajne plodnú tradíciu. Popri sólových skladbách sa skladatelia našej hudobnej moderny (Moyzes, Suchoň, Cikker, Kardoš, Jurovský, Holoubek) s veľkým zanietením venovali žánru dychového kvinteta. Príležitosť predviesť svoje interpretačné majstrovstvo budú mať vedúci hráči dychovej sekcie Slovenskej filharmónie. Skvelý klavirista Ladislav Fančovič sa zasa predstaví v novej polohe koncertného saxofonistu v premiére dvojice skladieb Jevgenija Iršaia, ktorých vznik podnietil.
Súbor ALBRECHT TRIO založili poprední reprezentanti slovenského interpretačného umenia, ktorí dlhoročne pôsobia ako prví hráči dychových sekcií v orchestri Slovenská filharmónia. Impulzom k vzniku ansámblu bolo spoločné vystúpenie na pôde SF v júni 2020, kedy sa na koncertnom pódiu po prvý raz zišli ako komorné teleso. Súbor chce napomôcť k šíreniu odkazu dvoch veľkých osobností hudobnej Bratislavy: dirigenta, skladateľa a pedagóga Alexandra Albrechta (1885 – 1958) a muzikológa, hudobníka a pedagóga Jána Albrechta (1919 – 1996). Zameriava sa na popularizáciu tvorby významných skladateľov bratislavskej a slovenskej proveniencie, ako aj na interpretáciu diel významných reprezentantov svetovej hudby.

Ladislav Fančovič by Julian VevericaAlbrecht TrioAlbert Hrubovčák foto Alexander TrizuljakTomáš Nemec

Kategória: Program 2021
otvoriť