• Julia Fischer credit Decca Felix Broede
  • Michael Sanderling Photo: Marco Borggreve
  • Dresdner Philharmonie credit Marco Borggreve

Drážďanská filharmónia

sobota 3. 12. o 19:00 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Drážďanská filharmónia 
Michael Sanderling – dirigent
Julia Fischer – husle

Program

Richard Wagner – Rienzi, predohra k opere, WWV 49
Aram Chačaturian – Koncert pre husle a orchester d mol, op. 46
Ludwig van Beethoven – Symfónia č.7 A dur, op. 92

VSTUPNÉ: 30, 26, 22 €     VSTUPENKY

V poradí siedma Beethovenova Symfónia A dur, op. 92, vznikla necelé tri desaťročia pred Wagnerovou operou, v čase dramatických udalostí vrcholiacich porážkou napoleonských vojsk v Rusku (1812), v čase citových sklamaní, rodinných a finančných ťažkostí Beethovena, ktorý napriek tomu našiel nesmiernu vnútornú vyrovnanosť a životnú silu. Siedma symfónia, Wagnerom nazývaná „apoteóza tanca“, je vášnivým objatím a dychtivým výkrikom človeka po nezničiteľnej viere v život.
Hudba 
Chačaturiana je hlboko spätá s arménskym folklórom i ruskou hudobnou tradíciou. Za jeho najlepšie koncertantné dielo je považovaný Husľový koncert d mol, op. 46, ktorý vznikol v období druhej svetovej vojny a ktorý po prvý raz zaznel v interpretácii geniálneho husľového virtuóza Davida Oistracha. Na BHS ho prednesie Julia Fischer. Na jej recitáli v roku 2014 si poslucháči mali možnosť potvrdiť slová kritika „Julia Fischer svojou hrou vyráža dych, nie je to len talentovaná umelkyňa, je to fenomenálna huslistka, vďaka ktorej publikum zažíva hudobnú extázu; len málo súčasných interpretov jej môže konkurovať.“

Michael Sanderling, photo © Marco Borggreve

Michael Sanderling, photo © Marco Borggreve

Julia Fischer, foto (c) Decca Felix Broede

Julia Fischer, foto (c) Decca Felix Broede

Dresdner Philharmonie, foto © Marco Borggreve

Dresdner Philharmonie, foto © Marco Borggreve

Kategória: Program 2016
otvoriť