• Clemencic Consort

Clemencic Consort

nedeľa 27. 11. o 16:00 h
Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Clemencic Consort
Krisztina Jónás – soprán
Nicholas Spanos – kontratenor
Tomáš Šelc – basbarytón
Christoph Urbanetz – viola da gamba
Hubert Hoffmann – teorba
René Clemencic – čembalo, organ, dirigent  

Program

Giacomo Carissimi
Francesco Rognoni
Jacques Gallot

VSTUPNÉ:  20 €     VSTUPENKY

Program zaujímavého medzinárodného súboru nás prenesie do 17. storočia sústreďujúc sa najmä na hudbu Giacoma Carissimiho, talianskeho skladateľa nazývaného „otec oratória“, formy typickej pre celé barokové obdobie. Bol vychýrený ako znamenitý hudobný pedagóg a pokračovateľ diela Monteverdiho a má významný podiel na rozvoji recitatívu. Zavŕšil aj vývoj madrigalov, typickej formy hudobnej renesancie, ktoré sa jeho pričinením transformovali do tvaru koncertnej kantáty.
Vokálno-inštrumentálne zoskupenie Clemencic Consort, ktoré bolo založené vo Viedni v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, sa špecializuje na interpretáciu starej hudby na dobových nástrojoch.

Kategória: Program 2016
otvoriť