• Petr Altrichter
  • Štátna filharmónia Košice
  • Magdaléna Hajóssyová
  • Terézia Kružliaková
  • Oscar de la Torre
  • Peter Mikuláš
  • Štátna filharmónia Košice foto Jaroslav Ľaš
  • Štátna filharmónia Košice

Štátna filharmónia Košice

štvrtok november 24, 7:00 pm
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Štátna filharmónia Košice
Slovenský filharmonický zbor
Petr Altrichter – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Adriana Kučerová – soprán 
Terézia Kružliaková – mezzosoprán
Oscar dela Torre – tenor
Peter Mikuláš – bas

Program

Antonín Dvořák – Stabat mater, op. 58

VSTUPNÉ: 20, 16, 12 €   VSTUPENKY

Dvořákovo Stabat mater, op. 58, ktoré vzniklo pod dojmom úmrtia jeho troch detí, je nielen mimoriadne sugestívnym zhudobnením textu Jacopone da Todiho (1230–1306) o utrpení matky, ktorej syn zomiera na kríži, ale je tiež nadčasovou výpoveďou o ľudskom zármutku a nádeji. Charakteristickou črtou skladby je neobyčajne ušľachtilý, myšlienkovo závažný hudobný prejav bez povrchných efektov. Prednosťou tejto partitúry je zvuková krása a účelné spojenie ľudských hlasov s mäkkými, ale sýtymi orchestrálnymi farbami. Hoci text oratória vypovedá o tienistých stránkach ľudského bytia, celkové vyznenie diela je – a to je pre Dvořáka typické – skôr pozitívne, prinášajúce vieru v život.

Jozef Chabroň

Jozef Chabroň

Adriana Kučerová

Adriana Kučerová

Terézia Kružliaková

Terézia Kružliaková

Oscar de la Torre

Oscar dela Torre

Peter Mikuláš

Peter Mikuláš

Štátna filharmónia Košice, foto © Jaroslav Ľaš

Štátna filharmónia Košice, foto © Jaroslav Ľaš

Slovenský filharmonický zbor

Slovenský filharmonický zbor


Kategória: Program 2016
otvoriť