• Eva Garajová, mezzosoprán
  • Petr Nouzovský, violončelo
  • Matej Arendárik
  • Cyril Šikula, flauta
  • Mucha Quartet

Večer slovenskej komornej tvorby

pondelok 21. 11. o 19:00 h
Malá sála Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Eva Garajová – mezzosoprán
Petr Nouzovský – violončelo
Matej Arendárik – klavír
Cyril Šikula – flauta
Mucha Quartet
Rok Slovenskej hudby

Program

Ján Zach – Sláčikové kvarteto p r e m i é r a
Vladimír Godár – Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
Miro Bázlik – Päť piesní na čínsku poéziu
Ilja Zeljenka – Zariekania pre sláčikové kvarteto

VSTUPNÉ:  12 €     VSTUPENKY

V rámci Roku slovenskej hudby patrí k jubilujúcim skladateľom aj Vladimír Godár a Miro Bázlik. Godárova Sonáta na pamäť Viktora Šklovského (1985) je venovaná pamiatke významného ruského spisovateľa, filmového scenáristu a literárneho teoretika.
Cyklus 
Päť piesní na čínsku poéziu (1960) od Mira Bázlika zobrazuje tri rôzne osudy, tri rôzne emocionálne charakteristiky opustených žien, ktoré sú zasadené medzi prológ i nezvratný epilóg. Diela oboch jubilantov lemuje Sláčikové kvarteto č. 6 Zariekania (1988) od Ilju Zeljenku a premiéra Sláčikového kvarteta slovenského skladateľa Jána Zacha, ktorý sa svojou tvorbou presadil už na festivaloch súčasnej hudby doma (Melos-Étos, Nová slovenská hudba) i v zahraničí (Saxtet vo Florencii), ale aj vo vysielaní Slovenského rozhlasu a BBC. Úspechy zaznamenal aj v oblasti scénickej hudby.

Eva Garajová, mezzosoprán

Eva Garajová, mezzosoprán

Petr Nouzovský, violončelo

Petr Nouzovský, violončelo

Matej Arendárik

Matej Arendárik

Cyril Šikula, flauta

Cyril Šikula, flauta

Mucha Quartet

Mucha Quartet

Kategória: Program 2016
otvoriť