Duchovná pieseň

Účinkujúci

Slovenský spevácky zbor Adoremus
Dušan Bill – dirigent
Mária Budáčová – organ
Tomáš Šelc – bas

Program

Bratislavský notovaný misál, Košické fragmenty, Hans Leo Hassler, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Josquin Desprez, Ludovico da Viadana, Cantus Catholici, Dmitrij Stepanovič Bortňanskij, Arvo Pärt, Alfred Schnittke, Mikuláš Schneider-Trnavský, František Otto Matzenauer, Jan Nepomucen Kaszewski, Anton Fabian, Jaroslav Fabian, Ján Levoslav Bella

Program koncertu pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestcov, spolupatrónov Európy Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy ponúka – okrem iných skladieb – ukážky z našich najstarších hudobných prameňov: spevy Bratislavského notovaného misála a Košických fragmentov a časť z repertoáru vzácnej tlače, ktorá má v dejinách slovenskej hudobnej kultúry významné postavenie – kancionál Cantus Catholici. Na koncerte zaznejú aj kompozície skladateľov patriacich k vrcholným predstaviteľom vokálnej polyfónie. Hosťom BHS je spevácky zbor Adoremus, ktorý sa od svojho vzniku v roku 1992 so sídlom vo Vrábloch cieľavedome zameriava na interpretáciu sakrálnej hudby.

Kategória: Program 2013
otvoriť