• VEČER SONÁT – JURAJ TOMKA

VEČER SONÁT – JURAJ TOMKA

ÚČINKUJÚCI

Juraj Tomka – husle
Maroš Klátik – klavír

PROGRAM

Hans von Kößler – Sonáta pre husle a klavír e mol
Ernö Dohnanyi – Sonáta pre husle a klavír cis mol, op. 21
Béla Bartók – Sonáta pre husle a klavír e mol, Sz. 20

Juraj Tomka je popredný interpret nastupujúcej slovenskej sláčikovej generácie. Na svojom recitále uvedie tri neskororomantické husľové sonáty – autorom prvej je nemecký skladateľ Hans Koessler, zakladateľ uhorskej kompozičnej školy v Budapešti. Druhé dve napísali jeho absolventi, ktorí do jeho triedy vstúpili po maturite na bratislavskom Kráľovskom maďarskom katolíckom gymnáziu pri Klariskách – Ernő Dohnányi a Béla Bartók.

 

Maroš Klátik

MAROŠ KLÁTIK
Kategória: Program 2013
otvoriť