Večer slovenskej klavírnej tvorby

utorok 6. 10. 2015 o 19:30
Malá sála Slovenskej filharmónie

Účinkujú

Jordana Palovičová, Veronika Lovranová, Daniel Buranovský, Maroš Klátik, Ladislav Fančovič,  Magdaléna Bajuszová – klavír

Program

Ilja Zeljenka – Hry pre Jordanku pre klavír a štyri bongá (1997)
Juraj Beneš – Notturni č. 5 a č. 7
Miro Bázlik – Prelúdiá/výber (1980-1983)
Dušan Martinček – Sonáta č. 2 Invencia, Venovania pre klavír č. 6 / J. P. Rameau: La poule
Roman Berger – Semplice (2000)
Jevgenij Iršai – Sonata quasi sonata č. 4

Hudba slovenských autorov venovaná klavíru sa už desaťročia opiera o silne zastúpenú interpretačnú obec a o nadšenie klaviristov realizovať nové projekty. Každý z autorov samozrejme ponúka špecifickú poetiku. Ilja Zeljenka bol brilantným, ale vždy hravým skladateľom, Juraj Beneš sa zaoberal skôr analýzou hudby všetkých čias. Miro Bázlik v cykle Prelúdií reagoval na projekty Johanna Sebastiana Bacha, Frederyka Chopina, či Alexandra Skriabina. Dušan Martinček preferoval hru s kinetizmom motívov a vsádzal na virtuózny rozmer diel. Roman Berger síce napísal Semplice, avšak jeho semplice pochádza z hĺbok poznania pôvodu hudby a z jej etického rozmeru. Jevgenij Iršai je hĺbavým typom autora, ktorý hľadá utajované súvislosti medzi javmi a udalosťami. Využíva neraz paradoxné situácie – napríklad v Sonáte quasi sonáte…..

Jordana Palovičová, klavírVeronika Lovranová, klavír
Ladislav FančovičDaniel Buranovský, klavírMagdaléna Bajuszová, klavírMaroš Klátik, klavír

otvoriť