Yulianna Avdeeva

Najbližšie koncerty

Julia Fischer – husľový recitál – piatok, 10. 10. o 19:30
Klavírny recitál – Yulianna Avdeeva – sobota, 28. 9. o 19:30

otvoriť