Tomáš Nemec

Najbližšie koncerty

Spevácky zbor mesta Bratislavy – nedeľa, 12. 10. o 15:00
Salón mladých – streda, 9. 10. o 17:00
Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje – sobota, 25. 9. o 16:00

otvoriť