Štefan Németh-Šamorínsky

Najbližšie koncerty

Muchovo kvarteto, Magdaléna Bajuszová – klavír – sobota, 28. 9. o 16:00
Maďarská poézia v piesňach – sobota, 27. 9. o 16:00
Vokálny koncert – sobota, 26. 11. o 16:00
Komorný koncert – Západoslovenské piesne – štvrtok, 5. 10. o 19:00
Štátny komorný orchester Žilina – piatok, 5. 10. o 19:30

otvoriť