soprán

Najbližšie koncerty

ŠKO Žilina – utorok, 1. 10. o 19:30
New Talent – Cena Nadácie SPP, 1. komorný koncert / semifinále súťaže – piatok, 4. 10. o 17:00
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor – nedeľa, 6. 10. o 19:30
Bieloruský štátny symfonický orchester – utorok, 8. 10. o 19:30
Záverečný koncert 49. ročníka BHS – nedeľa, 13. 10. o 19:30
Maďarská poézia v piesňach – sobota, 27. 9. o 16:00
Koncert operných árií a zborov – Verejná generálka – nedeľa, 28. 9. o 11:00
Koncert operných árií a zborov – utorok, 30. 9. o 19:30
Budapest Festival Orchestra – štvrtok, 9. 10. o 19:30
Spevácky zbor mesta Bratislavy – nedeľa, 12. 10. o 15:00
Filharmonický orchester Monte Carlo, Slovenský filharmonický zbor – utorok, 29. 9. o 19:30
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor – sobota, 3. 10. o 19:30
Slovenský komorný orchester – nedeľa, 20. 11. o 10:30
Štátna filharmónia Košice – štvrtok, 24. 11. o 19:00
Vokálny koncert – sobota, 26. 11. o 16:00
Clemencic Consort – nedeľa, 27. 11. o 16:00
Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 52. ročníka BHS – nedeľa, 4. 12. o 19:00

otvoriť