mezzosoprán

Najbližšie koncerty

Wiener Philharmoniker – nedeľa, 5. 10. o 19:30
Štátny komorný orchester Žilina / Spevácky zbor Lúčnica – sobota, 11. 10. o 19:30
Slovenská filharmónia – piatok, 25. 9. o 19:30
Filharmonický orchester Monte Carlo, Slovenský filharmonický zbor – utorok, 29. 9. o 19:30
Slovenský komorný orchester – nedeľa, 20. 11. o 10:30
Večer slovenskej komornej tvorby – pondelok, 21. 11. o 19:00
Štátna filharmónia Košice – štvrtok, 24. 11. o 19:00

otvoriť