Matúš Veľas

Najbližšie koncerty

Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje – sobota, 25. 9. o 16:00
Bratislavské dychové okteto – štvrtok, 29. 9. o 19:30

otvoriť