Martina Masaryková

Najbližšie koncerty

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor – sobota, 3. 10. o 19:30
Štátny komorný orchester Žilina – piatok, 5. 10. o 19:30
Musica aeterna – štvrtok, 3. 10. o 19:30
Štátny komorný orchester Žilina – streda, 7. 10. o 19:30

otvoriť