Maroš Klátik

Najbližšie koncerty

Večer sonát – Juraj Tomka – streda, 2. 10. o 17:00
Večer slovenskej klavírnej tvorby – utorok, 6. 10. o 19:30
Slovenská tvorba pre husle a klavír – piatok, 5. 10. o 17:00

otvoriť