Louis Vierne

Najbližšie koncerty

Organový recitál – Dexter Kennedy – nedeľa, 27. 9. o 11:00
Organový recitál – Szabó Balász – nedeľa, 27. 11. o 10:30
Organový recitál – Olivier Latry – nedeľa, 6. 10. o 16:00
Organový koncert – nedeľa, 26. 9. o 16:00

otvoriť