Ladislav Fančovič

Najbližšie koncerty

Klavírny recitál – Ladislav Fančovič – nedeľa, 29. 9. o 16:00
Večer slovenskej klavírnej tvorby – utorok, 6. 10. o 19:30
Slovenská tvorba pre husle a klavír – piatok, 5. 10. o 17:00
Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje – sobota, 25. 9. o 16:00
Komorný koncert z piesňovej tvorby slovenských skladateľov – nedeľa, 25. 9. o 16:00

Udalosti

otvoriť