klavír

Najbližšie koncerty

Muchovo kvarteto, Magdaléna Bajuszová – klavír – sobota, 28. 9. o 16:00
Klavírny recitál – Ladislav Fančovič – nedeľa, 29. 9. o 16:00
Večer sonát – Juraj Tomka – streda, 2. 10. o 17:00
New Talent – Cena Nadácie SPP, 1. komorný koncert / semifinále súťaže – piatok, 4. 10. o 17:00
New Talent – Cena Nadácie SPP, 2. komorný koncert / semifinále súťaže – piatok, 4. 10. o 20:00
Večer sonát – Vadim Repin – sobota, 5. 10. o 19:30
The Philharmonics – streda, 9. 10. o 19:30
Deutsches Symphonie Orchester Berlin – piatok, 11. 10. o 19:30
Záverečný koncert 49. ročníka BHS – nedeľa, 13. 10. o 19:30
Triango hrá Slovenské tance (a fujarové chórusy) – streda, 24. 9. o 19:30
Slovenská filharmónia – piatok, 26. 9. o 20:00
Maďarská poézia v piesňach – sobota, 27. 9. o 16:00
Česká filharmónia – nedeľa, 28. 9. o 19:30
Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent / semifinále – 1. komorný koncert – piatok, 3. 10. o 17:00
Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent / semifinále – 2. komorný koncert – piatok, 3. 10. o 20:00
Klavírny recitál – Matej Arendárik – sobota, 4. 10. o 16:00
Julia Fischer – husľový recitál – piatok, 10. 10. o 19:30
Štátny komorný orchester Žilina / Spevácky zbor Lúčnica – sobota, 11. 10. o 19:30
Spevácky zbor mesta Bratislavy – nedeľa, 12. 10. o 15:00
Symfonický orchester mesta Moskvy – Ruská filharmónia – sobota, 26. 9. o 19:30

1 2

otvoriť