Juraj Tomka

Najbližšie koncerty

Večer sonát – Juraj Tomka – streda, 2. 10. o 17:00
Slovenská tvorba pre husle a klavír – piatok, 5. 10. o 17:00

Udalosti

otvoriť